Wśród podstawowych celów terapii można wymienić wsparcie pacjenta w pokonywaniu trudności oraz udzielenie mu pomocy w zaprzestaniu odtwarzania wzorców o destrukcyjnym charakterze. Specjaliści w dziedzinie psychologii, którzy oferują usługi z zakresu terapii, powinni być zaznajomieni z efektywnymi metodami działania, aby proces ten przebiegał sprawnie. Przydatne są w tym techniki terapeutyczne – dlaczego warto wykorzystywać je w procesie terapii?

Psychoterapia – czym jest?

Psychoterapia stanowi jedną z metod leczenia zaburzeń, schorzeń oraz nieprawidłowości dotyczącej ludzkiej psychiki. Opiera się ona na kontakcie pacjenta z psychoterapeutą, który towarzyszy mu podczas podróży ku dostrzeżeniu własnych możliwości, zrozumieniu mocnych stron oraz ograniczeń – terapeuta nie wskazuje przy tym gotowych rozwiązań, a pomaga obrać odpowiednią ścieżkę. Co istotne, psychoterapia obejmuje metody o naukowo potwierdzonej skuteczności. Są one oparte o wiedzę z obszarów, takich jak między innymi psychologia, socjologia oraz medycyna, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie pacjentom wsparcia w szerokim zakresie problemów psychicznych.

Kiedy warto uczęszczać na terapię?

Kto powinien rozważyć uczęszczanie na terapię? Zdecydowanie warto się na nią zdecydować, jeśli zmagamy się z chorobami psychicznymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie. Co więcej, terapia może pomóc osobom z zaburzeniami obniżającymi komfort życia, zmagającymi się z trudnościami w kontaktach społecznych, brakiem wiary we własne możliwości, a także doświadczających życiowych kryzysów. Co ważne, na psychoterapię warto uczęszczać nie tylko wtedy, gdy posiadamy schorzenia psychiczne, ale również wtedy, gdy chcemy poprawić jakość swego życia.

Nurty psychoterapeutyczne – kluczowe informacje

W psychoterapii można wyróżnić wiele nurtów psychoterapeutycznych, co jest spowodowane m.in. tym, że na przestrzeni lat dane teorie ewoluowały i pojawiały się kolejne. Chociaż obecnie wymienia się kilkaset różnych podejść, wśród wiodących znajduje się nurt psychodynamiczny, psychoanalityczny, poznawczo-behawioralny, integracyjny, systemowy, jak również humanistyczno-egzystencjalny.

Pierwszy wymieniony nurt, to znaczy psychodynamiczny, wywodzi się z przekonania, że ludzkie zachowania uwarunkowane są doświadczeniami z dzieciństwa. Opiera się on na rozmowie, a podczas spotkań pacjent opowiada o swojej przeszłości. Popularny jest również nurty poznawczo-behawioralny – terapia CBT oparta jest na założeniu, iż modyfikacja jednego z elementów – myśli, emocji lub zachowania – wpływa na pozostałe.

Nurty psychoterapeutyczne wykorzystują odmienne techniki terapeutyczne. Więcej informacji o nich znajdziesz tutaj: https://www.psychostart.pl/category/techniki-terapeutyczne/.

Psychologiczne techniki terapeutyczne a proces terapii

Wybierane w szkole psychoterapii nurty psychoterapeutyczne kształtują kierunek pracy specjalisty – uczestnik kursu zdobywa wiedzę o zaburzeniach psychicznych oraz funkcjonowaniu człowieka z perspektywy danego nurtu. Co więcej, w oparciu o niego, uczy się on określonych technik oraz narzędzi pracy wykorzystywanych podczas sesji terapeutycznych – wpływa to na wygląd spotkań oraz przebieg współpracy.

Nurt psychoterapeutyczny wpływa na proces leczenia – wybierając specjalistę, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaki nurt jest przez niego praktykowany. To właśnie od tego będzie zależeć przebieg spotkań oraz zakres poruszanych podczas nich problemów. Chociaż psychoterapeuci podczas swej pracy mogą łączyć metody z różnych podejść, jeden z nurtów jest zazwyczaj dominujący. W konsekwencji specjalista będzie korzystał z określonych psychologicznych technik terapeutycznych, czyli procedur polegających na zorganizowaniu podczas spotkań sytuacji, które pozwolą zrealizować terapeutyczne cele.

Techniki terapeutyczne – dlaczego są tak ważne?

Aby psychoterapia przynosiła pożądane efekty, specjalista powinien być zaznajomiony z określonymi psychologicznymi technikami terapeutycznymi oraz wiedzieć, jak korzystać z danego narzędzia i kiedy to zrobić. Bez ich zastosowania skuteczna pomoc pacjentowi byłaby wręcz niemożliwa.

Dobry psychoterapeuta powinien posiadać wiedzę o psychologicznych technikach terapeutycznych, które można wykorzystać podczas współpracy z pacjentem. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest realizacja terapeutycznych celów, a tym samym zaoferowanie skutecznej pomocy.

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk