Udar mózgu powstaje w wyniku zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i główną przyczyną zgonów na całym świecie i niepełnosprawności u osób po 45. roku życia.

Objawy udaru mózgu

Istnieje wiele objawów, które mogą wskazywać na udar. Jeśli rozpoznasz poniższe objawy u siebie lub u innej osoby, pilnie wezwij pomoc, ponieważ im szybciej pacjent poudarowy otrzyma pomoc medyczną i trafi na oddział udarowy, tym większe szanse ma na przeżycie i mniejszych uszkodzeń mózgu dozna, a tym samym uchroni się przed trwałym kalectwem.

Do najbardziej charakterystycznych objawów udaru mózgu należą:

  • Problem z mową – afazja i dyzatria;
  • Niedowład jednostronny ciała – porażenie jednostronne;
  • Wykrzywienie kącików ust;
  • Zawroty głowy, problem z utrzymaniem równowagi;
  • Ból głowy;
  • Problem z widzeniem (podwójne widzenie)

Więcej objawów udaru mózgu: https://zyciepoudarze.pl/jak-rozpoznac-udar-mozgu-objawy-udaru/

Pierwsza pomoc po udarze mózgu

Kiedy stajemy się świadkami wystąpienia u kogoś udaru mózgu, najważniejszą rzeczą jest wezwanie pomocy i skontaktowanie się z numerem alarmowym 112. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, należy:

  • ułożyć chorego w bezpiecznej pozycji bocznej;
  • w pomieszczeniu otworzyć okna, poluzować kołnierzyk choremu, aby ułatwić oddychanie;
  • monitorować oddech poprzez obserwację ruchu klatki piersiowej lub przykładając twarz do ust pacjenta
  • w razie jeśli nie zaobserwujemy oznak życia, należy przystąpić do masażu serca i sztucznego oddychania i prowadzić akcję do czasu przyjazdu pogotowia.

Najważniejsza jest natychmiastowa reakcja. Pacjent jak najszybciej powinien trafić do szpitala na oddział udarowy gdzie zostanie rozpoczęte leczenie i dokładne rozpoznanie rodzaju udaru (niedokrwienny lub krwotoczny) oraz określona jego rozległość i poziom uszkodzenia mózgu.

Kiedy stan pacjenta zostanie ustabilizowany, czeka go długa i trudna rehabilitacja. Bardzo ważne jest wówczas wsparcie pacjenta w codziennej walce o powrót do sprawności.

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk