Medycyna pracy
umow_wizyte_header
 • Medycyna pracy
  LEKARZE SPECJALIŚCI
 • Medycyna pracy
  BADANIA LABORATORYJNE
 • Medycyna pracy
  BADANIA USG
 • Medycyna pracy
  BADANIA I ZABIEGI
 • Medycyna pracy
  SZCZEPIENIA
 • Medycyna pracy
  MEDYCYNA PRACY
 • Medycyna pracy
  BADANIA KIEROWCÓW
 • Medycyna pracy
  REHABILITACJA I FIZYKOTERAPIA
 • Jakie Badania Wykonujemy
 • Jak Przygotować się do Badań
 • Wyniki Online
 • Umów się bez kolejki
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Szczepienie przeciwko tężcowi 
 • Szczepienie przeciwko polio 
 • Szczepienie przeciwko WZW B 
 • Szczepienie przeciwko zakażeniom meningokokowym
 • Szczepienie przeciwko błonicy 
 • Szczepienie przeciwko wściekliźnie 
 • Szczepienie przeciwko WZW A i B 
 • Szczepienie przeciwko febrze żółtej 
 • Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Szczepienie przeciwko WZW A
 • Szczepienie przeciwko grypie
 • Szczepienie przeciw pneumokokom
Strona Głowna

Medycyna Pracy

Badania Wstępne

Medycyna pracy

Wyzwolenia 7, Szczecin

Badania wstępne są to badania z zakresu medycyny pracy i są wykonywane przez pracownika przed podjęciem zatrudnienia. Skierowanie na badania wystawia pracodawca i to na jego podstawie określane są potrzebne badania niezbędne do uzyskania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia pracy. Na skierowaniu na badania wstępne do pracy powinno być opisane stanowisko, na którym ma być zatrudniony przyszły pracownik oraz informacja o występujących czynnikach niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Lekarz medycyny pracy na podstawie przeprowadzonych badań wydaje orzeczenie stwierdzające: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku
lub przeciwwskazania do pracy na określonym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu

Cena: 80zł

Badania Okresowe

Medycyna pracy

Wyzwolenia 7, Szczecin

Badania okresowe pracowników są obligatoryjne dla wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy; osób, które w trakcie pracy na danym stanowisku narażone są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; doktorantów, którzy w trakcie studiów narażeni są na szkodliwy wpływ czynników uciążliwych dla zdrowia; osoby pozbawione wolności, które podejmują pracę w ramach odbywania kary.  Badania okresowe do pracy przeprowadzane są w trakcie trwania stosunku pracy. Skierowanie na badania wystawia pracodawca i to on ponosi koszty badań. Badania okresowe przeprowadza lekarz medycyny pracy. Celem badań jest ocena stanu zdrowia pracownika. Częstotliwość wykonywania okresowych badań pracowników ustala lekarz

Cena: 80zł

Badania Kontrolne

Medycyna pracy

Wyzwolenia 7, Szczecin

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim należy wykonać, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym przez okres dłuższy, niż 30 dni. Wówczas pracownik powinien wykonać badania, które pozwolą określić jego zdolność do pracy na określonym stanowisku. Wystawienie skierowania na badania kontrolne to obowiązek pracodawcy

Celem badania kontrolnego jest określenie, czy w wyniku schorzenia pracownik nie utracił zdolności do pracy. W sytuacji, gdy orzeczenie lekarskie mówi o tym, że stan zdrowia pracownika nie umożliwia jego powrotu do pracy na danym stanowisku, pracodawca obowiązany jest przenieść pracownika na inne stanowisko lub rozwiązać stosunek pracy. 

Cena: 80zł

Badania sanitarno epidemiologiczne

Medycyna pracy

Wyzwolenia 7, Szczecin

Badania sanepidowskie są wymogiem koniecznym w przypadku pracowników, którzy w swojej pracy:

 • będą mieli kontakt z żywnością – w celu wykluczenia chorób biegunkowych i nosicielstwa salmonellozy oraz zakażeń przenoszonych drogą kropelkową – np. gruźlicy;
 • będą w bezpośrednim kontakcie z ludźmi – w szczególności dla pracowników gastronomii, oświaty, służby zdrowia, hotelarstwa, pracowników branży spożywczej.

Pracownicy, którzy mają być zatrudnieni w powyższych obszarach powinni posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne wystawia pracodawca. Jest ono podstawą do wykonania niezbędnych badań, a w oparciu o ich wyniki zostaje wydane orzeczenie.

Cena: 75zł

Badania Wysokościowe

Medycyna pracy

Wyzwolenia 7, Szczecin

Celem tych badań jest ocena stanu zdrowia osób, które pracują na wysokościach oraz zapewnienie im bezpieczeństwa.

Badanie wysokościowe obejmuje szereg testów, które służą do sprawdzenia, czy pracownik jest zdolny do pracy na wysokościach. Mogą to być między innymi badania lekarskie, testy psychologiczne, czy też testy fizyczne. Wszystko po to, aby upewnić się, że pracownik jest odpowiednio przygotowany do pracy na wysokościach i nie jest zagrożony ryzykiem wypadku.

Badanie wysokościowe jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz dla zapewnienia prawidłowej pracy maszyn i urządzeń na wysokościach. Wszystkie osoby pracujące na wysokościach powinny poddawać się badaniom wysokościowym, aby zapewnić sobie i swoim kolegom z zespołu bezpieczne warunki pracy.

Cena: 230zł

Pscyhotesty

Medycyna pracy

Wyzwolenia 7, Szczecin

Zadaniem psychotestów jest określenie zdolności psychomotorycznych oraz dokonanie analizy procesów poznawczych. Wykonuje się je w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Zapewniamy kompleksową jakość usług. Psychotesty w Pramed przeprowadza doświadczony i certyfikowany specjalista z uprawnieniami niezbędnymi do wydawania dokumentów i zezwoleń dla kierowców zawodowych

Cena: 230zł

Badania na broń

Medycyna pracy

Wyzwolenia 7, Szczecin

Badania lekarskie osoby ubiegającej się o zezwolenie na broń obejmuje:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia (z uwzględnieniem oceny stanu układu nerwowego, stanu psychicznego, narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu ruchu)
 • badania specjalistyczne i pomocnicze, w tym badanie przeprowadzane przez lekarza psychiatrę oraz konsultacje innych specjalistów, a także badania specjalistyczne, które lekarz uzna za niezbędne
 • badanie psychologiczne, obejmujące ocenę rozwoju intelektualnego, opis cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, określenie poziomu dojrzałości społecznej

W Przychodni Medycznej Pramed badania lekarskie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń przeprowadza lekarz uprawniony zarówno do przeprowadzania badań, jak i wydania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią.

Cena: 230zł

Pobierz Skierowanie

Medycyna pracy

Wyzwolenia 7, Szczecin

Badania okresowe pracowników są obligatoryjne dla wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy; osób, które w trakcie pracy na danym stanowisku narażone są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; doktorantów, którzy w trakcie studiów narażeni są na szkodliwy wpływ czynników uciążliwych dla zdrowia; osoby pozbawione wolności, które podejmują pracę w ramach odbywania kary.  Badania okresowe do pracy przeprowadzane są w trakcie trwania stosunku pracy. Skierowanie na badania wystawia pracodawca i to on ponosi koszty badań. Badania okresowe przeprowadza lekarz medycyny pracy. Celem badań jest ocena stanu zdrowia pracownika. Częstotliwość wykonywania okresowych badań pracowników ustala lekarz

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk